bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 108 | Lần tải 0
  • Download images 10 lỗi tiếp thị trong kinh doanh trực tuyến
  • Download images 10 lỗi tiếp thị trong kinh doanh trực tuyến
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Các chủ doanh nghiệp nhỏ thỉnh thoảng than vãn không có ngân sách cho hoạt động marketing. Điều đó chưa chắc đã đúng vì có khi người ta dễ dàng mất một số tiền khá lớn mà vô bổ. Đây là những sai lầm dễ thấy nhất
102029.pdf
Kích thước: 34.78 kb
Lần tải: 0 lần
Download