bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 269 | Lần tải 6
  • Download images 10 bài giảng hệ điều hành
  • Download images 10 bài giảng hệ điều hành
  • Download images 10 bài giảng hệ điều hành
  • Download images 10 bài giảng hệ điều hành
  • Download images 10 bài giảng hệ điều hành

ĐẠI
HỌC
ĐÀ
NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGUYÊN

HỆ
ĐIỀU
HÀNH
10/2/2007
Giáo trình Nguyên lý Hệ điều hành -
Trần Hồ Thủy Tiên
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
Giới
thiệu
Nội
dung
giáo
trình
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TIẾN TRÌNH
CHƯƠNG 3. VÀO/RA
CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ BỘ NHỚ
CHƯƠNG 5. HỆ THỐNG FILE
10/2/2007
Giáo trình Nguyên lý Hệ điều hành -
Trần Hồ Thủy Tiên
2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
Các
vấn
đề
1.
Khái
niệm
hệ
điều
hành
2.
Chức
năng
của
hệ
điều
hành
3.
Vị
trí
của
hệ
điều
hành
4.
Các
thành
phần
của
hệ
điều
hành
5.
Cấu
trúc
của
hệ
điều
hành
10/2/2007
Giáo trình Nguyên lý Hệ điều hành -
Trần Hồ Thủy Tiên
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Đây là Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành, rất phù hợp với các bạn Khoa CNTT. Chúc các bạn may mắn và thành công!!!
.pdf 775563.pdf
Kích thước: 536.21 kb
Lần tải: 0 lần
Download