Thư viện miễn phí

RSS
[Ebook] Cẩm nang dành cho người mới làm quen với Python

[Ebook] Cẩm nang dành cho người mới làm quen với Python Contents Acknowledgments xxix Introduction xxxi Chapter 1: Programming Basics and Strings 1 How Programming Is Different from Using a Computer 1 Programming Is Consistency 2 Programming Is Control 2 Programming Copes with Change 2 What All That Means Together 3 The First Steps 3 Starting codeEditor 3 Using codeEditor’s Python Shell 4 Try It O

[Ebook] Tài liệu HTML5 từ A đến Z -Tiếng việt

[Ebook] Tài liệu HTML5 từ A đến Z Tiếng việt Giáo trình HTML5 MỤC LỤC 1. Giới thiệu giáo trình HTML5 ................................................................................................... 3 (1) HTML5 tag ( Thẻ mới trong HTML5) ................................................................................ 3 (2) HTML5 Attribute ( thuộc tính mới trong HTML5)............................

[Ebook] Tập làm quen với Nodejs hiệu quả

[Ebook] Tập làm quen với Nodejs hiệu quả Table of Contents About the Tutorial i Audience ... i Prerequisites . i Execute Node.js Online . i Copyright & Disclaimer . i Table of Contents ii 1. Introduction .. 1 What is Node.js? .. 1 Features of Node.js . 1 Who Uses Node.js? .. 2 Concepts .. 2 Where to Use Node.js? 2 Where Not to Use Node.js? . 2 2. Environment Setup ... 3 Try it Option Online . 3 Lo

[Ebook] JavaScript Fullstack

[Ebook] JavaScript Fullstack About the Author xiii Acknowledgments xv Preface xvii Introduction xix Chapter 1: Basics 1 Chapter 2: Setup 21 Chapter 3: jQuery and Parse com 43 Chapter 4: Intro to Backbone js 79 Chapter 5: Backbone js and Parse com 121 Chapter 6: Intro to Node js 137 Chapter 7: Intro to MongoDB 155 Chapter 8: Putting It All Together 167 Appendix A: Conclusion and Further Reading 187

[Ebook] Học lập trình PHP & Mysql Tại Nhất NGhệ Full

[Ebook] Học lập trình PHP & Mysql Tại Nhất NGhệ Full Download free Tài liệu học php và my sql tiếng việt rất hay Phan III - Gioi Thieu PHP Co Ban Phan IV - Lap Trinh Co Ban Trong PHP Phan IX - Thao Tac Ket Noi CSDL Phan V - Mang - Array Phan VI - Chuoi Trong PHP Phan VII - Form va XML PHAN VIII - Tao Va Quan Ly Database Voi phpMyAdmin - Ngon Ngu MySQL

[Ebook] ReactJS qua Ví Dụ_ Xây dựng Ứng Dụng Web hiện đại với React

ReactJS qua Ví Dụ_ Xây dựng Ứng Dụng Web hiện đại với React Table of Contents Preface v Chapter 1: Getting Started with React 1 What is React? 2 When Shawn meets Mike and ReactJS 3 Requiring React library 6 Building our first component 6 Back

[Ebook] Lập Trình Ứng Dụng Web Full Stack với Mongo, Express, React, và Node

Download Lập Trình Ứng Dụng Web Full Stack với Mongo, Express, React, và Node About the Author xvii Chapter 1: Introduction 1 Chapter 2: Hello World 17 Chapter 3: React Components 37 Chapter 4: React

Slide Tin Học đại cương : windows, word, Excel, Powerpoint

Tổng hợp Các bài giảng slide Tin Học đại cương windows word Excel Powerpoint Downloa miễn phí tại thư viện miễn phí

We are ____ no obligation to change goods which were not purchased here. A to B

We are ____ no obligation to change goods which were not purchased here. A to B at C with D under

the storm swept through the town and caused a lot of damage to the crops close

the storm swept through the town and caused a lot of damage to the crops close to harvest A. the crops close to harvest were damaged by the storm sweeping through the town B. the storm that swept through the town caused the crops close to harvest to damage. C. sweeping through the town, the storm caused the crops close to be harvested. D. causing a lot of damage to the crops to harvest, the storm

As a pharmacist, you......responsibility for human life A-receive B-hold

As a pharmacist, you......responsibility for human life A-receive B-hold C-assume D-get

''what's the matter? you don't look very well'' -''i fell a little.....?'' A.

''what's the matter? you don't look very well'' -''i fell a little.....?'' A. out of the blue B. out of order C. under the weather D. Under the impression Học dạng câu hỏi giao tiếp như này ở đâu cho tốt ạ?https://drive.google.com/file/d/1WGvN4Gk8xR2qPzZMdv4tgHBtbRJFM-d6/view

Câu 2 3 nhé cb

Câu 2 3 nhé cb

Các bạn cho tớ xin tài liệu và bài tập về bàng thái cách với ạ!

Các bạn cho tớ xin tài liệu và bài tập về bàng thái cách với ạ!

______, children can do a lot of marvelous things. A. once considerable

______, children can do a lot of marvelous things. A. once considerable assistance and practical suggestion are given. b. He/she is once given considerable assistance and practical suggestion C. once given considerable assistance and practical suggestion D. given considerable assistance and practical suggestion once.

lấy bên nhóm kia 😃 😂 😂 😂 😂 😂 😂

lấy bên nhóm kia 😃 😂 😂 😂 😂 😂 😂

Tìm và sửa lỗi sai: I suppose you just went to the disco order to improve your

Tìm và sửa lỗi sai: I suppose you just went to the disco order to improve your conversational skills. A. just went to the disco B. order to C. your D conversational skills

We received a call from the teacher _____ charge of our course. A. At. B. In. C.

We received a call from the teacher _____ charge of our course. A. At. B. In. C. On. D. To.

China's placement of its oil rig in vietnam's East sea EEZ has been denounced by

China's placement of its oil rig in vietnam's East sea EEZ has been denounced by ASEAN and Western politicians and professionals as the violation of vietnam's _______ waters. A. Farmed. B. Fresh. C. Inland. D. Territorial.

Remember that things such as language, food and clothing are simply expressions

Remember that things such as language, food and clothing are simply expressions of our cultural______. A. solidarity B. identity C. assimilation D. celebration

Ngành Công nghệ thông tin
Ngành Văn hóa - Du lịch
Kỹ Năng Mềm
Ngành QTKD - Marketing
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế
Ngành Luật
Luận văn - Đề tài tham khảo
Ngành KHXH & Nhân văn
Ngoại Ngữ
Ngành Y - Dược
Ngành Xây dựng - Kiến trúc
Giáo dục đại cương
Ngành Khoa học - Kỹ thuật
Biểu mẫu
Tư duy - Sống đẹp
Ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Biểu mẫu
Văn bản pháp luật
Tàu liệu khác
Ngành Giao thông vận tải
Học tập
Văn bản pháp luật
Luận văn
Chia sẽ tài liệu
Hỏi đáp